Metody i algorytmy alokacji stacji wtórnego uzdatniania w sieciach dystrybucji wody pitnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody i algorytmy alokacji stacji wtórnego uzdatniania w sieciach dystrybucji wody pitnej

Abstrakt

Zapewnienie wymaganej jakości wody dostarczanej do konsumentów jest wciąż ambitnym zadaniem operacyjnym w systemach dystrybucji wody pitnej (SDWP). Jakość wody pitnej spełnia wymagania jakościowe na wyjściu stacji uzdatniania wody lecz może się ona znacznie pogorszyć w czasie przepływu przez sieć i w konsekwencji stanie się niestabilna biologicznie w węźle poboru wody. W takiej sytuacji niezbędne jest wprowadzenie wtórnego uzdatniania w kilku wybranych węzłach sieci dystrybucji. Stacje wtórnego uzdatniania (SWU) umieszczone w węzłach sterowania jakością wody wprowadzają odpowiednie dawki chloru tak aby wymagania jakościowe były spełnione na całym obszarze sieci, włącznie z węzłami konsumenckimi. Jeszcze do niedawna panował pogląd, że właściwym jest oddzielne sterowanie jakością i hydrauliką wody. W artykule zaproponowano zoptymalizowane sterowanie zintegrowaną jakością i hydrauliką wody, które może być bezpiecznie zrealizowane w systemie. Przedstawiona metoda pozwala na znalezienie takiej alokacji, że pożądany kompromis pomiędzy kilkoma celami został osiągnięty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Sesja Naukowa Doktoranci Politechniki Gdańskiej dla Gospodarki Innowacyjnej Regionu : materiały strony 39 - 44
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Drewa M.: Metody i algorytmy alokacji stacji wtórnego uzdatniania w sieciach dystrybucji wody pitnej// Sesja Naukowa Doktoranci Politechniki Gdańskiej dla Gospodarki Innowacyjnej Regionu : materiały/ ed. red. Jacek Namieśnik , Patrycja Szpinek ; Politechnika Gdańska. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2006, s.39-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi