Metody i instrumenty zrównoważonej odnowy przestrzeni miejskiej o znaczeniu ponad lokalnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody i instrumenty zrównoważonej odnowy przestrzeni miejskiej o znaczeniu ponad lokalnym

Abstrakt

Celem rozprawy doktorskiej jest ocena metod i instrumentów odnowy przestrzeni miejskiej o oddziaływaniu ponadlokalnym i warunkowanych równoważeniem rozwoju oraz porównanie ich wykorzystania w wybranych krajach Unii Europejskiej. W wyniku badań stworzony został model transformacji przestrzeni miejskiej ze wskazaniem priorytetów działań przestrzennych uwarunkowanych równoważeniem rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Analiza porównawcza instrumentów i procesów przestrzennych w wybranych regionach Europy pozwoliła na identyfikację różnic i podobieństw wynikających z uwarunkowań historycznych, kulturowych, społecznych, prawnych i ekonomicznych oraz przeprowadzenie oceny instrumentów stosowanych w miastach europejskich. W efekcie, badania są pomocą w wyborze instrumentów równoważenia rozwoju, najlepiej dostosowanych do specyficznych dla danego regionu warunków. Wskazano uzasadnienie potrzeb stosowania konkretnych narzędzi i instrumentów planistycznych, procedur urbanistycznych oraz strategii i ich wpływ na jakość przestrzeni w miastach polskich. Przeprowadzono analizę procesów przestrzennych w wybranych regionach Francji, Niemiec i Polski oraz przedsięwzięć odnowy struktury miejskiej o oddziaływaniu ponadlokalnym w miastach Hamburgu, Le Havre oraz Lyonie, a także w Gdańsku i Krakowie. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazana została możliwość aplikacji instrumentów i narzędzi w Polsce, zarówno w skali lokalnej (oddziaływanie przedsięwzięcia na miasto lub jedną z jego dzielnic) jak i regionalnej (jego wpływ na rozwój metropolii lub aglomeracji).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi