Metody identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg bazującej na ryzyku, jako elemencie systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej na przykładzie sieci dróg krajowych. Przedstawiono doświadczenia zagraniczne identyfikacji miejsc niebezpiecznych i uwarunkowania prawne w Polsce wdrażające konieczność identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci TEN-T. W ostatniej części zaprezentowano metodę klasyfikacji odcinków ze względu na: wypadki drogowe oraz bezpieczeństwo sieci dróg. Przedstawiono użyte miary, sposoby ich obliczania, granice klas ryzyka oraz wyniki prowadzonych prac na sieci dróg krajowych w latach 2010-2012.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 155 - 163,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Kustra W., Gobis A.: Metody identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.155-163
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi