Metody inteligencji obliczeniowej w zarządzaniu produkcją - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody inteligencji obliczeniowej w zarządzaniu produkcją

Abstrakt

W rozdziale zaprezentowany został przegląd metod inteligencji obliczeniowej stosowanych w zarządzaniu produkcją. Rozdział rozpoczyna się definicją problemu harmonogramowania zadań wraz z wprowadzeniem standardowej nomenklatury stosowanej w literaturze poświęconej temu zagadnieniu. We wstępie zwrócono uwagę na złożoność problemów harmonogramowania zadań i potrzebę stosowania algorytmów generujących dopuszczalne rozwiązania przybliżone. Prezentację rozwiązań metod inteligencji obliczeniowej w zarządzaniu produkcją rozpoczyna omówienie algorytmów ewolucyjnych. Kolejny podrozdział opisuje ideę działania i budowę sztucznych sieci neuronowych z podziałem na sieci jednokierunkowe i rekurencyjne. Następna część rozdziału skupia się na zaprezentowaniu podejścia hybrydowego łączącego elementy działania algorytmów ewolucyjnych i sztucznych sieci neuronowych wykorzystywanych na etapie oceny rozwiązań wygenerowanych przez algorytm ewolucyjny. Ostatni podrozdział poświęcony jest prezentacji wybranych zastosowań algorytmów rojowych w rozwiązywaniu problemów harmonogramowania zadań. Poza podstawową wersją algorytmu rojowego opisana została dyskretna odmiana prezentowanej metody. W podrozdziale znajdują się także omówienia różnych definicji przestrzeni rozwiązań przeszukiwanych przez cząsteczki roju. Poza matematycznymi formułami opisującymi podstawy działania algorytmów rojowych, we wspomnianej części rozdziału można znaleźć opisy adaptacji klasycznego algorytmu rojowego dla konkretnych problemów zarządzania produkcją. Przytoczony został także opis hybrydowych rozwiązań będących wynikiem połączenia elementów algorytmów rojowych, ewolucyjnych i systemów holonów. Każdy z podrozdziałów omawiających poszczególne metody zawiera krótką dyskusję na temat przydatności i charakterystyki prezentowanego podejścia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje strony 20 - 40
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L., Oliński K.: Metody inteligencji obliczeniowej w zarządzaniu produkcją // Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje/ ed. eds. Ludmiła Zawadzka, Jolanta Łopatowska. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, s.20-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi