Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic

Abstrakt

Przedstawiono metodę oceny jakości łączy, opracowaną w ramach projektu netBaltic, która powstała w wyniku analizy danych zgromadzonych podczas wielu kampanii pomiarowych na wodach Morza Bałtyckiego oraz badań i testów prowadzonych w środowisku laboratoryjnym. Przedstawiono definicję parametru LQI (Link Quality Indicator) oraz sposób jego wyznaczania dla sieci komórkowych 3G i LTE oraz dla łączy bezprzewodowych WiFi. Zaprezentowano również poglądową koncepcję budowy węzła systemu netBaltic z uwzględnieniem tytułowego mechanizmu oceny jakości łączy.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Autorzy (4)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 35 - 39,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bronk K., Niski R., Wereszko K., Żurek K.: Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.35-39
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.2-3.2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi