Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic

Abstrakt

Przedstawiono metodę oceny jakości łączy, opracowaną w ramach projektu netBaltic, która powstała w wyniku analizy danych zgromadzonych podczas wielu kampanii pomiarowych na wodach Morza Bałtyckiego oraz badań i testów prowadzonych w środowisku laboratoryjnym. Przedstawiono definicję parametru LQI (Link Quality Indicator) oraz sposób jego wyznaczania dla sieci komórkowych 3G i LTE oraz dla łączy bezprzewodowych WiFi. Zaprezentowano również poglądową koncepcję budowy węzła systemu netBaltic z uwzględnieniem tytułowego mechanizmu oceny jakości łączy.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Krzysztof Bronk, Rafał Niski, Kacper Wereszko, Krzysztof Żurek. (2018). Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic, (2-3), 35-39. https://doi.org/10.15199/59.2018.2-3.2

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bronk K., Niski R., Wereszko K., Żurek K.: Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.35-39

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi