Metody oceny wyników usprawniania działalności operacyjnej (przykład zasto-sowań) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody oceny wyników usprawniania działalności operacyjnej (przykład zasto-sowań)

Abstrakt

Artykuł omawia warunki, jakie należy spełniać przy doborze miar i procesie dokonywania pomiaru efektów usprawniania działalności operacyjnej. Prezentuje metody oceny wyników działalności operacyjnej, wśród których znaczące miejsce ma zdolność produkcyjna, produktywność, przepustowość i skuteczność. Wskazuje również na potrzebę powiązania miar z celami całego przedsiębiorstwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Inżynieria zarządzania przedsięwzięciami strony 58 - 65
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi