Metody ograniczania prądów zwarciowych w sieciach niskiego napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody ograniczania prądów zwarciowych w sieciach niskiego napięcia

Abstrakt

Prezentuje się własności istniejących ograniczników prądu oraz nowego hybrydowego bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych, powstałego przez zastąpienia układu stykowego specjalnym bezpiecznikiem krótkotopikowym. Przedstawia się możliwość zastosowania go do ograniczania skutków łuku awaryjnego w rozdzielnicach nn oraz poprawy jakości energii elektrycznej przez eliminację zapadów napięcia w wyniku bardzo szybkiego wyłączania zwarcia

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 73 - 78,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Leśniewski P.: Metody ograniczania prądów zwarciowych w sieciach niskiego napięcia// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 27 (2010), s.73-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi