Metody przetwarzania danych pochodzących z sonarów wielowiązkowych dla potrzeb kompresji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody przetwarzania danych pochodzących z sonarów wielowiązkowych dla potrzeb kompresji

Abstrakt

Jednym z najczęściej używanych urządzeń służących do szeroko rozumianego telemonitoringu morskiego są sonary wielowiązkowe (ang. Multibeam systems - MBS). Ich wysoka wydajność w tworzeniu informacji o obiektach znajdujących się pod wodą skutkuje w dużych ilościach danych pozyskiwanych podczas rejsów badawczych i pomiarowych. W tym kontekście, proces przechowywania i zarządzania takim magazynem danych staje się istotnym problemem w badaniach związanych z teleominitoringiem morskim. W artykule przedstawiono szereg metod przetwarzania danych pochodzących z sonarów wielowiązkowych, które mogą być zastosowane dla celów kompresji danych przy jednoczesnym usuwaniu informacji nadmiarowych. Pod uwagę wzięto specyficzny charakter uzyskiwanych danych oraz zastosowano wybrane techniki kompresji sygnałowej i obrazowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 15, strony 207 - 213,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Chybicki A., Moszyński M.: Metody przetwarzania danych pochodzących z sonarów wielowiązkowych dla potrzeb kompresji// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 15., (2008), s.207-213
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi