Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci

Abstrakt

Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia ochrony ruchu przed awarią elementów sieci rozległej IP-MPLS/WDM. Szczególnego znaczenia nabiera gwarancja tzw. przeżywalności sieci, czyli zdolności do zapewnienia ciągłości realizacji usług w obliczu awarii. W artykule zaprezentowano następujące rozwiązania mające na celu ochronę ruchu o charakterze dynamicznym: a) algorytm doboru tras gwarantujący szybkie odtwarzanie usług w warstwie WDM uzależniający częstość czasochłonnych akcji naprawczych w warstwie IP-MPLS od klasy ruchu), b) metodę współdzielenia zasobów ścieżek zabezpieczających WDM nie powodującą wzrostu długości ścieżki zabezpieczającej, gwarantująca szybkie odtwarzanie strumieni ruchu, c) metodę zapew-niającą ochronę połączeń przed awariami podwójnymi.W drugiej części artykułu przedstawiono dwa ważne zagadnienia dotyczące topologii współczesnych sieci szkieletowych. Omówiono dwa nowe modele: CRVG i CRTG opisujące bezskalowe sieci teleinformatyczne i pokazano, że przybliżają one wystarczająco dokładnie sieci rzeczywiste. W ostatnim rozdziale artykułu przedstawiono nową koncepcję znajdowania równoległych arterii w sieci, a więc takiej jej rozbudowy, która znacząco zwiększa jej przeżywalność. Pokazano, że dzięki wprowadzeniu arterii wydatnie maleje czas potrzebny na odtworzenie strumieni po awarii węzła.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Konferencja: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, Warszawa, 23-24.11.2010
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gierszewski T., Molisz W., Rak J.: Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci// Konferencja: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, Warszawa, 23-24.11.2010/ Warszawa: Instytut Łączności- Państwowy Instytut Badawczy, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi