Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno-sterujące produkcją w zarządzaniu operacyjnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno-sterujące produkcją w zarządzaniu operacyjnym

Abstrakt

Niniejsza monografia dotyczy problematyki zaawansowanych systemów produkcyjnych, a w szczególności zagadnień zarządzania zmianą w obszarze procesów planistyczno-sterujących. Przez zaawansowane systemy produkcyjne w niniejszej monografii rozumiane są elastyczne systemy produkcyjne FMS (Flexible Manufacturing System) oraz dalsze systemy wynikające z ich doskonalenia i rozwoju (warunkowanego przede wszysztkim technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi ICT), takie jak inteligentne systemy produkcyjne IMS (Intelligent Manufacturing System) oraz systemy nowej generacji NGS (Next Generation System). Wymagają one zaawansowanej organizacji procesu produkcyjnego, np. zorganizowanej i funkcjonującej według zasad systemu pull (kanban i JiT) lub teorii ograniczeń (Theory of Constraints). Problematyka transformacji procesów planistyczno-sterujących cieszy się nadal niesłabnącym zainteresowaniem i jest jednym z podstawowych nurtów w nauce i praktyce, o istotnym znaczeniu w zarządzaniu operacyjnym. Efektywny system zarządzania zmianą procesów planistyczno-sterujących produkcją winien zapewnić uzyskanie efektów techniczno-ekonomicznych oraz organizacyjnych, społecznych i rynkowych, co wiąże się z koniecznością opracowania podstaw teoretycznych i metodyki jego projektowania. Celem pracy jest opracowanie wieloaspektowego systemu oceny efektywności zmian w procesach planistyczno-sterujących w zaawansowanych systemach produkcyjnych. Jego realizacja wymaga opracowania następujących zagadnień:  określenia przesłanek rozwoju systemów produkcyjnych i przedstawienia ogólnej struktury systemu produkcyjnego zarządzanego wiedzą,  konceptualnego modelu systemu zarządzania zmianą procesów planistyczno-sterujących produkcją,  usystematyzowania podstawowych pojęć oraz strategii wyboru metod i algorytmów planistyczno-sterujących produkcją w zaawansowanych systemach produkcyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno-sterujące produkcją w zarządzaniu operacyjnym. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016.181 s. ISBN 978-83-7348-666-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi