Metodyka badań kawitacyjnych stopu SUPERSTON po nadtapianiu laserowym w warunkach kriogenicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka badań kawitacyjnych stopu SUPERSTON po nadtapianiu laserowym w warunkach kriogenicznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodykę badań odporności na erozję kawitacyjną stopu SUPERSTON poddanego obróbce laserowej w warunkach kriogenicznych. Opisano przygotowanie próbek do badań oraz sposób pomiaru odporności kawitacyjnej na stanowisku z wirującą tarczą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 353 - 358
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Majkowska B.: Metodyka badań kawitacyjnych stopu SUPERSTON po nadtapianiu laserowym w warunkach kriogenicznych// Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. pod red. W. Przybylskiego. Gdańsk: Politech. Gdań. Wydz. Mech., 2008, s.353-358
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi