Metodyka oceny bezpieczeństwa transportu tramwajowego w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka oceny bezpieczeństwa transportu tramwajowego w Gdańsku

Abstrakt

Zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej infrastruktura tramwajowa intensywnie się rozwija. Współczesne tramwaje niskopodłogowe zbudowane są według różnych rozwiązań technicznych niż typowe pojazdy szynowe lub tramwaje wysokopodłogowe. W Polsce takie pojazdy jeżdżą często na liniach zaprojektowanych zgodnie ze standardami opracowanymi dla klasycznych pojazdów. Jednocześnie zwiększa się natężenie ruchu drogowego i liczba osób korzystających z rowerów w miastach, co powoduje większą liczbę niebezpiecznych sytuacji w punktach kontaktowych między różnymi środkami transportu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie tramwajowym oraz wskazanie metod ich redukcji. Jest to swoista analiza ryzyka występującego w transporcie tramwajowym. W artykule przedstawiono podział i opis czynników, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu tramwajowego. Zagrożenia zostały podzielone ze względu na przyczyny i skutki. Powody zostały podzielone na czynnik ludzki - pojazd - ruch drogowy - otoczenie. Na podstawie analizy przeprowadzonej na sieci tramwajowej w Gdańsku oraz na wykorzystywanym w Gdańsku taborze, zidentyfikowano główne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu tramwajowego

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 24 - 28,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Szmagliński J., Grulkowski S., Birr K.: Metodyka oceny bezpieczeństwa transportu tramwajowego w Gdańsku// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. 3 (2019), s.24-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi