Metodyka projektowania i eksploatacji dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka projektowania i eksploatacji dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych

Abstrakt

W pracy zostały przedstawione aplikacyjne możliwości metody mobilnych pomiarów satelitarnych w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych. Pokazano wizualizację położenia toru kolejowego, omówiono sposoby oceny odcinków prostych toru i odcinków położonych w łuku oraz tworzenie poligonu kierunków głównych trasy. Szczególną uwagę poświęcono opracowanej analitycznej metodzie projektowania, omawiając jej algorytmy obliczeniowe: projektowania symetrycznego i niesymetrycznego układu geometrycznego oraz łuku koszowego i łuku odwrotnego. Przedstawiono również założenia uniwersalnej metody regulacji osi toru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Inżynieria kolejowa : szanse i wyzwania strony 121 - 143
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Koc W., Chrostowski P., Specht C.: Metodyka projektowania i eksploatacji dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych// Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania/ ed. Piotr Kozioł, Andrzej Szarata, Wojciech Drozd Kraków: Politechnika Krakowska, 2018, s.121-143
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi