METODYKA SZACOWANIA OSIADAŃ PALI VIBRO NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ STATYCZNYCH CPT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

METODYKA SZACOWANIA OSIADAŃ PALI VIBRO NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ STATYCZNYCH CPT

Abstrakt

Próbne obciążenia statyczne (SPLT) wskazują, że nośność pali Vibro jest znacznie większa niż zakładana na etapie projektu. Trudność, w wielu przypadkach, sprawia wyznaczenie nośności granicznej na podstawie próbnego obciążenia statycznego, ze względu na liniowy przebieg krzywej obciążenie - osiadanie. Praca zawiera analizę, której wynikiem jest metoda prognozowania krzywej obciążenie - osiadanie pali Vibro obciążanych osiowo, z wykorzystaniem wyników sondowania sondą statyczną CPT(u). W analizie wykorzystuje się wyniki SPLT co jest zgodne ze wskazaniami aktualnej normy PN-EN:1997-1: 2008. Wyznaczona pełna krzywa teoretyczna pozwala określić wartość nośności granicznej, ale przede wszystkim charakter współpracy posadowienia z ośrodkiem gruntowym w zależności od przykładanego obciążenia zewnętrznego. Taka propozycja jest konkurencyjna w stosunku do dotychczas stosowanych metod obliczania nośności pali i pozwoli na ocenę rzeczywistych zależności obciążenie – osiadanie oraz jednocześnie bardziej ekonomiczne i ekologiczne projektowanie fundamentów na palach. W rozdziale 1. omówiono charakterystykę pali Vibro, przedstawiono technologiczne rozwiązania, dawne i obecne, wykonawstwa pali. W rozdziale 2. opisana została sonda statyczna CPT, możliwość zastosowania wyników sondowań do celów rozpoznania podłoża i projektowania fundamentów palowych. W rozdziale 3. scharakteryzowano metody obliczania nośności pali na podstawie badań podłoża gruntowego. Przedstawiono metody wykorzystujące wyniki sondowania CPT, metody normowe zawarte w EC7 oraz nienormowe stosowane w Europie. Rozdział 4. to charakterystyka badań terenowych pali. Szczególną uwagę zwrócono na próbne obciążenia statyczne, procedury przeprowadzania badania, metody interpretacji stosowane na świecie. Rozdział 5. zawiera zbiór danych do analizy oraz opis procedury poszukiwania korelacji pomiędzy wynikiem sondowania CPT i charakterem pracy pala w podłożu. Przedstawiono ścisłe zależności między oporem na stożku sondy qc i przebiegiem krzywej obciążenie - osiadanie. Otrzymane wyniki zostały zweryfikowane z zastosowaniem analizy statystycznej oraz analizy porównawczej z innymi metodami stosowanymi obecnie w Europie. W rozdziale 6. podsumowano przeprowadzoną analizę oraz przedstawiono możliwości i rezultaty stosowania opracowanej metody do prognozowania krzywej obciążenie - osiadanie i wyznaczania nośności granicznej pali Vibro.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Więcławski P.: METODYKA SZACOWANIA OSIADAŃ PALI VIBRO NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ STATYCZNYCH CPT. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2016.106 s. ISBN 978-83-60261-49-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi