Metropolie ery cyfrowej- wpływ nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na kształt współczesnego miasta = Digital metropolis - the impact of new information and communication technologies on contemporary city - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metropolie ery cyfrowej- wpływ nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na kształt współczesnego miasta = Digital metropolis - the impact of new information and communication technologies on contemporary city

Abstrakt

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i cyfrowych zapoczątkowany w drugiej połowie XX wieku wpłynął na zmianę wizerunku współczesnego miasta. Coraz bardziej wyraźną rolę w jego tworzeniu zaczęły odgrywać fasady, powłoki budynków oraz fragmenty przestrzeni publicznych, w obrębie których zaczęto integrować pojawiające się innowacyjne technologie, potocznie zwane medialnymi. Powierzchnie architektoniczne wyposażone w nie ze względu na bezpośrednie związki z centrami miast, miejskimi funkcjami komercyjnymi czy obiektami użyteczności publicznej, są jednymi z najczęściej dostrzeganych w krajobrazie miasta "żywych", elementów przestrzeni urbanistycznej. Wykorzystują one technologię cyfrową, nowoczesne systemy oświetlenia oraz nowatorskie technologie budowlane. Medialne powierzchnie architektoniczne przekazują komunikaty, są nośnikiem artystycznych instalacji świetlnych, emitują obrazy, znaki lub tworzą przestrzenne, abstrakcyjne kompozycje.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr T. 1-A, strony 401 - 410,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Konarzewska B.: Metropolie ery cyfrowej- wpływ nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na kształt współczesnego miasta = Digital metropolis - the impact of new information and communication technologies on contemporary city// Czasopismo Techniczne. -Vol. T. 1-A., nr. Z. 1 (2012), s.401-410
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi