Metylacja DNA w rozwoju, diagnostyce i terapii nowotworów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metylacja DNA w rozwoju, diagnostyce i terapii nowotworów

Abstrakt

Dotychczas kowalencyjna modyfikacja DNA, jaką jest zarówno naturalna metylacja DNA, jak i addukty DNA egzogennych niskocząsteczkowych związków chemicznych, były ropatrywane z punktu widzenia genomu. W świetle obecnej wiedzy dotyczącej epigenomu można sądzić, że stosunkowo niewielkie modyfikacje czy to w postaci metylacji cytozyny, czy adduktu DNA mogą mieć znaczący wpływ na działanie komórki, a co za tym idzie także jej transformację nowotworową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Na pograniczu chemii i biologii strony 252 - 273
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lewandowska J., Bartoszek-Pączkowska A.: Metylacja DNA w rozwoju, diagnostyce i terapii nowotworów// Na pograniczu chemii i biologii/ ed. red. H. Koroniak, J. Barciszewski. - Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2008, s.252-273
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi