Miasta krótkich dróg - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miasta krótkich dróg

Abstrakt

Należy zrewidować poglądy na temat wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. Modernistyczne wizje miast zakładały tworzenie schierarchizowanych ośrodków usługowych - osiedlowych, dzielnicowych i centralnych. Socjalistyczne miasta nigdy w pełni nie wykształciły powyższych ośrodków. W wielu przypadkach ułomne struktury polskich miast zostały w ostatnim czasie dopełnione, niezbędnymi dla właściwego funkcjonowania, centrami handlowo - usługowymi. Dzięki nim zmniejszyły się długości podróży na trasach dom - usługi. W całej Europie policentryzacja miast opiera się na budowaniu nowych ośrodków miejskich w rejonach węzłów komunikacji zbiorowej, w Polsce ośrodki te wciąż jeszcze są realizowane w rejonach skrzyżowań głównych arterii kołowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problem suburbanizacji strony 264 - 269
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Załuski D.: Miasta krótkich dróg// Problem suburbanizacji/ ed. pod red. Piotra Lorensa. Warszawa: Urbanista, 2005, s.264-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi