Miasto i wiatr - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miasto i wiatr

Abstrakt

Wiatr jest poziomym lub prawie poziomym ruchem powietrza względem powierzchni ziemi wywołanym różnicą ciśnień. Na terenie otwartym, niezabudowanym jego działanie jest modyfikowane przez ukształtowanie terenu i zróżnicowanie materiałowe podłoża, które nagrzewa się w odmienny sposób. Na obszarach silnie zurbanizowanych zjawiska aerodynamiczne na poziomie wysokości zabudowy są bardzo złożone. Powietrze nie trafia bowiem na płaskie podłoże, ale na silnie zdeformowaną powierzchnię, w większości utwardzoną a więc nagrzewającą się znacznie intensywniej niż otaczający teren. Artykuł prezentuje zależności pomiędzy cechami geometrycznymi zabudowy miejskiej oraz systemami zieleni a zjawiskami aerodynamicznymi. Szczególny nacisk został położony na zjawiska kluczowe dla wymiany powietrza w miastach. Mają one znaczenie dla jakości klimatu miejskiego. W artykule wykorzystano badania z literatury oraz własne.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Architektura & Biznes strony 118 - 125,
ISSN: 1230-1817
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi