Miasto Przestrzeń Tożsamość: Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miasto Przestrzeń Tożsamość: Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław

Abstrakt

Część pierwsza monografii poświęcona jest wyjaśnieniu podstawowych pojęć i koncepcji, do których odwołano się w pracy. Część druga zawiera krótkie portrety trzech badanych miast. W części trzeciej zaprezentowane zostały wyniki badań. Składa się z siedmiu rozdziałów. Rozpoczyna ją rozdział o tożsamości badanych miast. Następnie analizie poddane są narracje i sfery dyskusji o mieście. Grze wytwarzanymi wizerunkami poświęcono rozdział trzeci. Znaczenie przeszłości dla współczesnej tożsamości miast omówiono w rozdziale czwartym. W kolejnym zmierzono się z wytworzonymi mitami wielokulturowości, by w rozdziale szóstym podjąć analizę społecznej identyfikacji z miastem. W rozdziale siódmym rozważana jest rola przestrzeni publicznych dla tożsamości miasta i mieszkańców.

Autorzy (4)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Bierwiaczonek K., Dymnicka M., Kajdanek K., Nawrocki T.: Miasto Przestrzeń Tożsamość: Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.396 s. ISBN 978-83-7383-891-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 240 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi