Microbiological and biological aspects of wastewater tretment plant Wschód in Gdańsk Operation. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Microbiological and biological aspects of wastewater tretment plant Wschód in Gdańsk Operation.

Abstrakt

W pracy wykazano, iż w oczyszczalni Wschód w Gdańsku, pracującej w zmodyfikowanym systemie UCT, zanieczyszczenia bakteriologiczne ze ścieków są usuwane w granicach od 92% do ponad 99%, a zanieczyszczenia parazytologiczne niemal całkowicie. Pomimo tego odpływy są nadal dość znacznie zanieczyszczone bakteriologicznie o czym świadczy liczba bakterii wskaźnikowych oraz okresowa obecność bakterii z rodzaju Salmonella. Ustalono, iż zanieczyszczenie bakteriologiczne osadu wstępnego bakteriami wskaźnikowymi było od 1 do 3 rzędów wielkości wyższe niż osadu czynnego nadmiernego, a częstotliwość występowania bakterii z rodzaju Salmonella ponad dwukrotnie wyższa (odpowiednio 70% i 30%). Średnia liczba inwazyjnych jaj helmintów (ATT) była ponad dwukrotnie wyższa w osadzie czynnym nadmiernym niż w osadzie wstępnym. Skuteczną metodą ograniczania zjawiska puchnięcia i pęcznienia osadu czynnego spowodowanego masowym rozwojem Microthrix parvicella jest dawkowanie PAX-16 w dawkach od 2,5 do 4,8 g Al3+/kgs.m.·d.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 12, strony 747 - 757,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Olańczuk-Neyman K., Geneja M., Quant B., Dembińska M., Kruczalak K., Kulbat E., Kulik-Kuziemska I., Mikołajski S., Gielert M.: Microbiological and biological aspects of wastewater tretment plant Wschód in Gdańsk Operation. // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 12., nr. 6 (2003), s.747-757
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi