Microstructure and corrosion properties of the laser treated SUPERSTON alloy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Microstructure and corrosion properties of the laser treated SUPERSTON alloy

Abstrakt

Przedstwiono wyniki laserowego nadtapiania powierzchni stopu SUPERSTON w warunkach kriogenicznych. Zaprezentowano obraz powierzchni stopu po badaniach korozyjnych oraz wyniki pomiarów mikrotwardości i odporności korozyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering nr 18, strony 415 - 418,
ISSN: 1734-8412
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Serbiński W., Majkowska B.: Microstructure and corrosion properties of the laser treated SUPERSTON alloy// Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. -Vol. 18., nr. iss. 2/2 (2006), s.415-418
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi