Międzyjęzykowa homonimia leksykalna. Zagadnienia analizy [Interlinguistic lexical homonymy. Questions concerning the analysis] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Międzyjęzykowa homonimia leksykalna. Zagadnienia analizy [Interlinguistic lexical homonymy. Questions concerning the analysis]

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Język a Rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne strony 32 - 39
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan, Międzyjęzykowa homonimia leksykalna. Zagadnienia analizy [Interlinguistic lexical homonymy. Questions concerning the analysis], [w:] Język a Rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne, red. Piotr Czerwiński, Henryk Fontański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 32–39, ISBN 83-226-1396-2, ISSN 0208-6336
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 3 razy

Meta Tagi