Międzynarodowa konkurencyjność produkcji przemysłowej krajów UE 15 w świetle wybranych metod analizy przestrzennej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Międzynarodowa konkurencyjność produkcji przemysłowej krajów UE 15 w świetle wybranych metod analizy przestrzennej

Abstrakt

Publikacja ma na celu zweryfikowanie hipotezy o istotno¬ści zależności przestrzennych w badaniach międzynarodowej konkurencyjności produkcji. Choć to sekcja produkcji przemysłowej w krajach UE 15 charakteryzuje się dość niskim stopniem koncentracji przestrzennej, to jednak widoczne są istotne statystycznie zależności o charakterze autokorelacji przestrzennej, tj. zauważalna jest tendencja do skupiania się w sąsiedztwie krajów UE 15 o podobnej (niskiej) wartości eksportu w obrębie danej sekcji przetwórstwa przemysłowego. Wykorzystanie przez autorkę przestrzennych danych panelowych do wyjaśnienia zmian międzynarodowej konkurencyjności produkcji, poprzez wprowadzenie do modelu opóźnionych przestrzennie zmiennych (zarówno zmiennej objaśnianej, jak i składnika losowego), pozwoliło potwierdzić istotność aspektów przestrzennych w analizie międzynarodowej konkurencyjności produkcji

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Analizy przestrzenne procesów gospodarczych i społecznych strony 9 - 27
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Olczyk M.: Międzynarodowa konkurencyjność produkcji przemysłowej krajów UE 15 w świetle wybranych metod analizy przestrzennej // Analizy przestrzenne procesów gospodarczych i społecznych/ ed. Justyna Kujawska Gdańsk: Wydział zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, 2015, s.9-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi