Miejsce polityki w regionach samorządowych w Polsce w warunkach globalizacji (na przykładzie województwa pomorskiego) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miejsce polityki w regionach samorządowych w Polsce w warunkach globalizacji (na przykładzie województwa pomorskiego)

Abstrakt

Treścią rozdziału w monografii jest ukazanie politycznych aspektów funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce w warunkach globalizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Społeczne i polityczne aspekty globalizacji strony 69 - 83
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Garbacik B.: Miejsce polityki w regionach samorządowych w Polsce w warunkach globalizacji (na przykładzie województwa pomorskiego)// Społeczne i polityczne aspekty globalizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych, 2006, s.69-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi