Miejsce tradycji architektonicznej regionu we współczesnym planowaniu wsi i praktyce budowlanej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miejsce tradycji architektonicznej regionu we współczesnym planowaniu wsi i praktyce budowlanej

Abstrakt

Poruszono zagadnienia kształtowania krajobrazu w kontekście powstających najnowszych form architektury i budownictwa na terenach wiejskich o silnej tożsamości regionalnej. Wskazano rodzaj istniejących zagrożeń ze strony nowego zainwestowania (zabudowy i zagospodarowania) dla istniejącej harmonii krajobrazowej oraz odrębności regionalnej Kaszub. Podano zestaw działań z zakresu analizy istniejących uwarunkowań do zastosowania w procesach planowania i projektowania w celu uzyskania pozytywnych efektów w krajobrazie regionu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu strony 118 - 124,
ISSN: 1509-2453
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Lipińska B.: Miejsce tradycji architektonicznej regionu we współczesnym planowaniu wsi i praktyce budowlanej// Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu. -., nr. 5 (2002), s.118-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi