Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - przegląd dodatków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - przegląd dodatków

Abstrakt

Obecnie, stosowane są różne strategie przy budowie dróg w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jedną z ostatnich technologii są ''mieszanki na ciepło'', które skutkują obniżeniem temperatury produkcji i układania. Ten efekt może być osiągnięty dwoma sposobami: przez zastosowanie dodatków do lepiszcza lub mieszanki zmniejszających lepkość asfaltu lub przez dodanie niewielkiej ilości wody, która spienia asfalt.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 227 - 232,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Stienss M., Judycki J.: Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - przegląd dodatków// Drogownictwo. -., nr. nr 7-8 (2010), s.227-232
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi