Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - z asfaltem spienionym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - z asfaltem spienionym

Abstrakt

W dzisiejszych czasach ważną kwestią staje się konieczność minimalizacji negatywnego wpływu budowy dróg na środowisko naturalne. Jedną z nowych technologii związanych z tą kwestią są mieszanki mineralno-asfaltowe, które mogą być produkowane i zagęszczane w temperaturze niżej niż dotychczasowo. Efekt ten może być osiągnięty poprzez dodanie do asfaltu lub mieszanki środka obniżającego lepkość lepiszcza lub wykorzystanie zjawiska spienienia asfaltu w obecności niewielkiej ilości wody. Niniejszy artykuł dotyczy pierwszego sposobu oraz zawiera krótkie opisy kilku rynkowo dostępnych środków do obniżania temperatury mma.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 309 - 312,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Stienss M., Judycki J.: Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - z asfaltem spienionym// Drogownictwo. -., nr. Nr 9 (2010), s.309-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi