Migracje a system bezpieczeństwa państwa [w:] Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce, pod red. A. R. Kozłowskiego, E. Polak, - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Migracje a system bezpieczeństwa państwa [w:] Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce, pod red. A. R. Kozłowskiego, E. Polak,

Abstrakt

Jednym z istotnych zjawisk współczesnego świata są kwestie bezpieczenństwa. Rozpatruje je sie w wielu perspektywach, m.in. ekonomicznej, politycznej, energetycznej, militarnej. Istotnym procesem wpływającym na bezpieczeństwo państwa są migracje ludności. Wyróżnia się wiele ich form, zróżnicowane są też przyczyny i skutki zjawiska. Imigranci w kraju osiedlenia często tworzą nową jakość, społeczną, polityczną, ekonomiczną i polotyczną. Migracje w coraz większym stopniu stają się przedmiotem działalnosci polityk państwowych, jak i organizacji międzynarodowych.Przewiduje się znaczące zmiany zarówno w nasileniu, jak i głównych kierunkach ruchów migracyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku strony 119 - 130,
ISSN: 1899-9867
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Majewski R.: Migracje a system bezpieczeństwa państwa [w:] Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce, pod red. A. R. Kozłowskiego, E. Polak,// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. -., nr. 33 (2014), s.119-130
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 119 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi