Mikro system zasilania bezprzewodowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mikro system zasilania bezprzewodowego

Abstrakt

Wzrastająca na rynku liczba układów mikrokontrolerów o bardzo niskiej konsumpcji energii elektrycznej umożliwia budowę układów zasilania bezprzewodowego, opartych o układy zbierające energię elektryczną z różnych źródeł występujących w naszym otoczeniu. Obecnie powstające układy wytwarzające energie elektryczną korzystają z jej konwersji m.in. z następujących źródeł: promieniowania słonecznego, energii drgań i wibracji, występujących różnic temperaturowych, oraz otaczających nas pól elektromagnetycznych. W artykule przedstawiono wyniki prac nad systemem zasilania bezprzewodowego wykorzystującego zbieranie energii z pól elektromagnetycznych związanych z pracującymi układami telefonii komórkowej oraz pasma 868 MHz.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 101 - 103,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Marciniak P., Galla S.: Mikro system zasilania bezprzewodowego// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 31 (2012), s.101-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi