Mikroorganizmy w degradacji celulozy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mikroorganizmy w degradacji celulozy

Abstrakt

Celuloza jest podstawowym składnikiem komórek roślinnych. Włókna celulozowe są bardzo ciasno upakowane w ścianach komórek, przez co utrudniają dostęp enzymom celulolitycznym oraz cząsteczkom wody. Najważniejszą rolę w procesie rozkładu celulozy pełnią celulazy, które należą do rodziny hydrolaz glikozydowych. Zdolność do hydrolizy celulozy i hemicelulozy wykazują mikroorganizmy celulolityczne. Prezentują one dwa różne mechanizmy degradacji: hydroliza przy zastosowaniu enzymów skompleksowanych w celulosomie oraz enzymów nietworzących celulosomów.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zagadnienia Aktualnie Poruszane Przez Młodych Naukowców 12 strony 53 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Terebieniec A., Filipowicz N.: Mikroorganizmy w degradacji celulozy// Zagadnienia Aktualnie Poruszane Przez Młodych Naukowców 12/ ed. Krzysztof Piech Kraków: CREATIVETIME, 2017, s.53-54
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi