Mikrostruktura i właściwości korozyjne nadtopionych laserowo wybranych stopów miedzi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mikrostruktura i właściwości korozyjne nadtopionych laserowo wybranych stopów miedzi

Abstrakt

Wybrane stopy miedzi poddano nadtapianiu laserowemu w warunkach kriogenicznych. Dokonano obserwacji i oceny mikrostruktury stopów MM55 i SUPERSTON po wymienionej obróbce laserowej. Określono mikrotwardość oraz właściwości korozyjne warstwy wierzchniej stopów po nadtapianiu, które porównano ze stanem wyjściowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Serbiński W., Majkowska B., Skalski I.: Mikrostruktura i właściwości korozyjne nadtopionych laserowo wybranych stopów miedzi// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi