Miniature reconfigurable antenna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miniature reconfigurable antenna

Abstrakt

This work concerns the design of a miniature, low-profile reconfigurable antenna based on Huygens metamaterial sources for frequency f0 = 2.45 GHz. Two planar Huygens sources were designed consisting of near-field resonators. Sources are excited from a specially designed reconfigurable control system. Thanks to the two PIN diodes, the system can realize two cardioid radiation characteristics with opposite turns and one bi-directional characteristic. The high frequency signal is fed to the system via a coaxial cable.

Acknowledgement: This paper is a result of the AFarCloud project (www.afarcloud.eu) which has received funding from the ECSEL Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 783221. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Austria, Belgium, Czech Republic, Finland, Germany, Greece, Italy, Latvia, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden.

The document reflects only the author's view and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Rok wydania:
2020
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5281/zenodo.3927590
Bibliografia: test
 1. Finalny projekt anteny .......................................................................................................... 28 4.4.1. Końcowy model anteny ........................................................................................... 28 4.4.2. Przedstawienie wyników symulacji .......................................................................... 29
 2. PODSUMOWANIE ......................................................................................................................... 34
 3. WYKAZ LITERATURY ........................................................................................................................... 35 otwiera się w nowej karcie
 4. WYKAZ RYSUNKÓW ............................................................................................................................ 36
 5. WYKAZ TABEL ...................................................................................................................................... 37 otwiera się w nowej karcie
 6. Rys. 4.9. Charakterystyki współczynnika w zależności od stanu układu. (a) Układ ustawiony w stan A. (b) Układ ustawiony w stan B. (c) układ ustawiony w stan C otwiera się w nowej karcie
 7. Balanis C. A.: Antenna Theory: Analysis and Design. New York, NY, USA: Wiley, 2005.
 8. Parchin O., Basherlou H. J., Al-Yasir I. A.: Recent Develoapments of Reconfigurable Antennas for Current and Future Wireless Communication Systems. Electronics Recent Technical Developments in Energy-Efficient 5G Mobile Cells. 2019.
 9. Hussain R., Sharawi M.S., Shamim A.: An integrated four-element slot-based MIMO and a UWB sensing antenna system for CR platforms. IEEE Trans. Antennas Propag. 2018, 6, 978-983. otwiera się w nowej karcie
 10. Horestani A. K., Shaterian Z., Naqui J., Martín F., Fumeaux C.: Reconfigurable and tunable s-shaped split-ring resonators and application in band-notched UWB antennas. IEEE Trans. Antennas Propag. 2016, 64, 3766-3776. otwiera się w nowej karcie
 11. Zhu H. L., Cheung S. W., Liu X. H., Yuk T. I.: Design of polarization reconfigurable antenna using metasurface. IEEE Trans. Antennas Propag. 2014, 62, 2891-2898. otwiera się w nowej karcie
 12. Caluyo F. S., Ballado A. H.: Design, Realization and Measurements of Enhanced Performance 2.4 GHz ESPAR Antenna for Localization in Wireless Sensor Networks. IEEE COMCAS 2011.
 13. Rzymowski M., Kulas L.: Design of a 7-element Electronically Steerable Passive Array Radiator (ESPAR) antenna for the ISM band. IEEE Eurocon 2013.
 14. Wu Z., Tang M. C., Li M., Ziolkowski R. W.: Ultra-Low-Profile, Electrically Small, Pattern- Reconfigurable Metamaterial-Inspired Huygens Dipole Antenna. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 2019. otwiera się w nowej karcie
 15. Pozar D. M.: New results for minimum Q, maximum gain, and polarization properties of electrically small arbitrary antennas. Proc. 3rd European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2009), Berlin, Germany, 23-27 March, 2009, pp. 1993-1996. otwiera się w nowej karcie
 16. Jin P., Ziolkowski R. W.: Metamaterial-inspired, electrically small Huygens sources. IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 9, pp. 501-505, 2010.
 17. Ding C., Luk K.-M.: Low-profile magneto-electric dipole antenna. IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett., vol. 15, pp. 1642-1644, 2016. otwiera się w nowej karcie
 18. Jin P., Ziolkowski R. W.: High-directivity, electrically small, lowprofile near-field resonant parasitic anten nas. IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 11, pp. 305-309, 2012.
 19. Erentok A., Luljak P., Ziolkowski R. W.: Antenna performance near a volumetric metamaterial realization of an artificial magnetic conductor. IEEE Trans. Antennas and Propagat., vol. 53, no. 1, pp. 160-172, Jan. 2005. otwiera się w nowej karcie
 20. Tang M.-C., Wang H., Ziolkowski R. W.: Design and testing of simple, electrically small, low-profile, Huygens source antennas with broadside radiation performance. IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 64, no. 11, pp. 4607-4617, Nov. 2016 otwiera się w nowej karcie
 21. Altair HyperWorks: User Manual for FEKO 2018. otwiera się w nowej karcie
 22. Przykład charakterystyki współczynnika odbicia dla anteny o rekonfigurowalnej częstotliwości ………………………………………………………………………………. 8 otwiera się w nowej karcie
 23. 2.2. Przykład charakterystyki transmisji dla anteny o rekonfigurowalnej szerokości pasma sterowanej poprzez napięcie polaryzujące diodę ………………………………………… 9 2.3. Schemat najprostszej anteny ESPAR trój-elementowej ………………………………. 10 otwiera się w nowej karcie
 24. 2.4. Układ współrzędnych ogólnie przyjęty do analizy charakterystyk promieniowania ….. 11 3.1. Przykłady kształtów drukowanych dipoli elektrycznych. (a) Dipol I-kształtny o zniekształconych końcach. (b) Dipol sprzężony elektrycznie ………………………….. 16 3.2. Przykłady kształtów drukowanych dipoli magnetycznych. (a) Dipol sprzężony elektrycznie. (b) Dipol sprzężony magnetycznie. (c) Nietypowy sposób realizacji dipola magnetycznego ……………………………………………………………………………... 16 3.3. Podstawowa konfiguracja źródła Huygensa. (a) Obraz 3D anteny. (b) Bok anteny, widoczny element CLL. (c) Widok z góry na element EAD. (4) widok z dołu anteny, dipol sterujący ……………………………………………………………………………………… 17 komponentów w projektowanej antenie rekonfigurowalnej. (a) Przedstawia górną stronę płytki. (b) Przedstawia dolną stronę płytki …………….. 19 4.2. Przedstawia zwymiarowane pojedyncze źródło Huygensa. (a) Element CLL wraz z wymiarami. (b) Zwymiarowany element EAD. (c) Rozmieszczenie dipoli w planarnym źródle Huygensa …………………………………………………..……………………….. 21 otwiera się w nowej karcie
 25. Charakterystyka wpływu długości elementu CLL na współczynnik odbicia …………... 23 4.5. Charakterystyka wpływ długości elementu CLL na rozkład pola dla częstotliwości f 0 = 2.45 GHz. (a) Rozkład pola E. (b) Rozkład pola H ………………………………… 24
 26. Wpływ długości elementu EAD na współczynnik odbicia w antenie ………………….. 24 4.7. Wpływ długości elementu EAD na rozkład pola dla częstotliwości f 0 = 2.45 GHz. (a) Rozkład pola E. (b) Rozkład pola H ………………………………………………………. 25 w zależności od stanu układu. (a) Układ ustawiony w stan A. (b) Układ ustawiony w stan B. (c) układ ustawiony w stan C …………………. 27
 27. 4.10. Charakterystyki rozkładu pola E i H w zależności od stanu układu. (a) Układ w stanie A. (b) Układ w stanie B. (c) Układ w stanie C ………………………………………………. 29 otwiera się w nowej karcie
 28. 3.1. Rozkład pola wokół dipola elektrycznego, magnetycznego oraz źródła Huygensa ..... 14 4.1. Trzy stany diod PIN, które uzyskują trzy charakterystyki promieniowania anteny ….. 22 4.2. Zestawienie wymiarów anteny …………………………………………………………...... 26 4.3. Zestawienie najważniejszych parametrów otrzymanej anteny ……………………....... 29 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi