Minikanałowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Minikanałowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła

Abstrakt

Artykuł dokumentuje kolejny etap prac poświęconych zagadnieniom skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej za pomocą mikrosiłowni ORC, czyli produkcji dla pokrycia potrzeb indywidualnego odbiorcy. Jednym z głównych problemów w konstrukcji takiego urządzenia jest wysokosprawny wymiennik ciepła, stanowiący integralną część obiegu parowego ORC. Wymiennik ten winien charakteryzować się wysoką wydajnością cieplną osiąganą przy niedużych gabarytach i małej masie. W artykule przedstawiono autorską konstrukcję wymiennika płaszczowo-rurowego wyposażonego w minirurki, którego prototyp był przedmiotem badań cieplnych i przepływowych w układzie wodo-woda, a nastąpnie w układzie olej grzewczy-etanol. Wyniki tych badań stanowią zasadniczy element tej publikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr R.17, strony 255 - 259,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wajs J., Mikielewicz D.: Minikanałowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. R.17., nr. nr. 6-7 (172-173) (2010), s.255-259
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 131 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi