Minimal transverse reinforcement of reinforced concrete members - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Minimal transverse reinforcement of reinforced concrete members

Abstrakt

W pierwszej części pracy omówiono zagadnienia dotyczące minimalnego zbrojenia na ścinanie elementów żelbetowych w kontekście norm europejskich oraz pozaeuropejskich. W drugiej części pracy dokonano analizy wyników badań eksperymentalnych dotyczących nośności elementów bez zbrojenia poprzecznego, które stanowią podstawę do weryfikacji zaleceń normowych w zakresie minimalnego zbrojenia na ścinanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Godycki-Ćwirko T., Wesołowski M.: Minimal transverse reinforcement of reinforced concrete members// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi