Minimalizacja błędu estymaty położenia obiektu przez redukcję błędów radiowych pomiarów odległości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Minimalizacja błędu estymaty położenia obiektu przez redukcję błędów radiowych pomiarów odległości

Abstrakt

Utrzymująca się popularność modułu radiowego DWM1000 firmy DecaWave do zastosowań lokalizacyjnych przyczyniła się do przeprowadzenia analizy wpływu błędów radiowych pomiarów odległości na dokładność estymaty położenia lokalizowanego obiektu. W badaniach skupiono się na analizie błędów radiowych pomiarów odległości dla węzłów oddalonych od siebie w zakresie od kilkudziesięciu centymetrów do dziesięciu metrów. Ze względu na błąd rzędu dziesiątek centymetrów dla bliskich odległości pomiędzy węzłami, tj. 0,5 m – 4 m, zaproponowano nieliniowy model korekty błędów zależny wyłącznie od wartości radiowych pomiarów odległości i porównano go z modelem korekty zaproponowanym przez firmę DecaWave. Model korekty opracowano na podstawie pomiarów przeprowadzonych w środowisku wewnątrzbudynkowym.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 99 - 104,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Błaszkiewicz O., Cwalina K., Olejniczak A., Rajchowski P., Sadowski J.: Minimalizacja błędu estymaty położenia obiektu przez redukcję błędów radiowych pomiarów odległości// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne -,iss. 6 (2020), s.99-104
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2020.6.1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi