Minimalizacja krotności użycia kolorów przy uporządkowanym kolorowaniu krawędzi drzew - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Minimalizacja krotności użycia kolorów przy uporządkowanym kolorowaniu krawędzi drzew

Abstrakt

Uporządkowane kolorowanie grafu polega na takim etykietowaniu jego wierzchołków liczbami naturalnymi, że każda ścieżka łącząca dwa wierzchołki o tym samym kolorze zawiera wierzchołek o kolorze wyższym. O uporządkowanym pokolorowaniu mówimy, że jest optymalne, jeśli liczba wykorzystanych kolorów jest minimalna. W referacie rozważano optymalne uporządkowane kolorowanie z dodatkowym warunkiem, aby krotność użycia koloru, który pojawił się najczęściej była minimalna. W pracy skupiamy się na uporządkowanym kolorowaniu grafów krawędziowych drzew ze względu na zastosowania praktyczne, jakie znajduje ten model kolorowania dla tej klasy grafów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dereniowski D.: Minimalizacja krotności użycia kolorów przy uporządkowanym kolorowaniu krawędzi drzew// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi