Modalne grafy wiązań - podejście wykorzystujące metodę transmitancji układu o parametrach rozłożonych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modalne grafy wiązań - podejście wykorzystujące metodę transmitancji układu o parametrach rozłożonych

Abstrakt

Celem pracy jest zastosowanie metody transmitancji układu o parametrach rozłożonych do konstruowania modalnych grafów wiązań. Grafy takie wykorzystuje się w modelowaniu układów zawierających jednowymiarowe podukłady o parametrach rozłożonych. W wyniku zaproponowanego podejścia uzyskuje się dalsze zwiększenie dokładności otrzymywanych modeli.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Modelowanie Inżynierskie strony 327 - 336,
ISSN: 1896-771X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Orlikowski C.: Modalne grafy wiązań - podejście wykorzystujące metodę transmitancji układu o parametrach rozłożonych// Modelowanie Inżynierskie. -., nr. 18 (2002), s.327-336
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi