Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono badania nad wartościami modelu biznesu przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz przeprowadzono dyskusję nad ich postrzeganiem przez same przedsiębiorstwa. Wartości te w wielu aspektach postrzegane są w zbliżony sposób przez klientów. O ile jednak przedsiębiorstwa, jako istotne wartości postrzegały elementy związa-ne ze sprawnością i ciągłością procesu o tyle klienci kładli nacisk na sferę społeczną doty-czącą urbanizacji jak i środowiskową w zakresie dbałości o źródła wody. Wygenerowane na potrzeby niniejszego artykułu dwa modele zagranicznych przedsię-biorstw wodociągowych, z których jeden jest tożsamy z modelem występującym w Polsce. Porównanie wartości prezentowanych w obu modelach biznesu wykazały zauważalne różni-ce w sferze zarządczej przy zachowaniu tożsamych wartości w sferze emocjonalnej i zbliżo-nych wartości w sferze technicznej. Podjęta próba przedstawienia problemów związanych z modelami biznesu w przedsię-biorstwach wodociągowych przedstawia jedynie zarys ich postrzegania a dalsze badania po-winny prowadzić do określenia zależności i powiązań wartości występujących w różnych modelach biznesu.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka nr 2, strony 17 - 32,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Falencikowski T., Chudziński P.: Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -Vol. 2., (2018), s.17-32
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.19253/reme.2018.02.002
Źródła finansowania:
  • Finansowanie własne
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi