Model chłodnicy płytowej pracującej w układzie chłodzenia samochodowego silnika spalinowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model chłodnicy płytowej pracującej w układzie chłodzenia samochodowego silnika spalinowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono zastosowanie chłodnic płytowych w nowoczesnych układach chłodzenia silników spalinowych. uzasadniono potrzebę budowy modelu chłodnicy pozwalającego na przeprowadzenie badań symulacyjnych w nieustalonych warunkach pracy silnika samochodowego. Jako metodę modelowania przyjęto metodę grafów wiązań i równań stanu. Przyjęta metoda pozwala na powiązanie modelu chłodnicy z elementami systemu energetycznego silnik-pojazd, w którym zachodzą procesy o różnej naturze fizycznej. Przedstawiono wyniki symulacji i pomiarów rzeczywistego obiektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji strony 373 - 385,
ISSN: 1234-754X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kneba Z.: Model chłodnicy płytowej pracującej w układzie chłodzenia samochodowego silnika spalinowego// The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji. -., nr. nr 4 (2006), s.373-385
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi