MODEL CHŁODZENIA ORGANIZMU NOWORODKA DLA UZYSKANIA STANU HIPOTERMII LAGODNEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MODEL CHŁODZENIA ORGANIZMU NOWORODKA DLA UZYSKANIA STANU HIPOTERMII LAGODNEJ

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji, które ukazały się w „TCHK” w 2009 roku, a dotyczyły selektywnego chłodzenia mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym. W tym materiale przedstawiono wykonany w programie Matlab – Simulink model symulujący zmiany, jakie zachodzą w organizmie noworodka podczas wprowadzania go w stan hipotermii łagodnej. Model powyższy pomimo dużych uproszczeń odzwierciedla zmiany fizjologiczne w zakresie umożliwiającym wykorzystanie otrzymanych wyników, jako podstawy do obliczeń cieplnych urządzeń chłodzących. W efekcie symulacji znaleziono potwierdzenie słuszności otrzymanych w wyniku obliczeń wartości maksymalnych obciążeń cieplnych projektowanego urządzenia

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 497 - 505,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Żmuda E., Nadera M.: MODEL CHŁODZENIA ORGANIZMU NOWORODKA DLA UZYSKANIA STANU HIPOTERMII LAGODNEJ// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 10-11 (188-189) (2011), s.497-505
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi