Model czynnikowy drugiego stopnia jakości informacji rynkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model czynnikowy drugiego stopnia jakości informacji rynkowych

Abstrakt

Celem pracy jest przedstawienie modelu pomiarowego jakości informacji rynkowych jako modelu czynnikowego drugiego rzędu. Do otrzymania tego modelu użyto konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Uzasadnienie utworzenia modelu drugiego stopnia stanowiło wysokie skorelowanie czterech, pierwotnie założonych, czynników w modelu pomiarowym pierwszego rzędu oraz przesłanki merytoryczne. Rozpatrywane czynniki pierwszego rzędu to rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność informacji. W artykule wykorzystano własne dane dotyczące projektów nowych produktów, w których mierzono rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność dostępnych informacji rynkowych w trakcie wdrażania produktów. Dane pochodziły z próby wylosowanej z krajowej populacji przedsiębiorstw wysokiej i średniowysokiej techniki, zatrudniających powyżej 49 osób. Otrzymano jeden ogólny czynnik drugiego rzędu – jakość informacji – który wyjaśnia wysokie korelacje między czterema czynnikami pierwszego rzędu. Wynikowy model miał akceptowalny poziom dopasowania do danych oraz istotne i wysokie ładunki czynnikowe tak pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydanie 3(24), strony 58 - 68,
ISSN: 2080-6000
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Model czynnikowy drugiego stopnia jakości informacji rynkowych// Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. -., iss. 3(24) (2015), s.58-68
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/noz.2015.3.05
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi