Model filtru wyjściowego falownika napięcia w symulacji komputerowej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model filtru wyjściowego falownika napięcia w symulacji komputerowej.

Abstrakt

W artykule przedstawiono układ z silnikiem asynchronicznym zasilanym z sieci elektroenergetycznej poprzez przemiennik częstotliwości z filtrem wyjściowym falownika napięcia. Zaproponowano nowy model filtru wyjściowego falownika napięcia połączonego z obwodem pośredniczącym przemiennika częstotliwości. Przy pomocy programu TCAD przeprowadzono analizę zamodelowanego układu. Dla badanego modelu filtru zamieszczono przebiegi prądów i napięć oraz amplitudy harmonicznych zawartych w poszczególnych punktach obwodu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 113 - 116,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z., Witkowski S.: Model filtru wyjściowego falownika napięcia w symulacji komputerowej.// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 1 (2002), s.113-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi