Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City

Abstrakt

Prezentowana książka dostarczyć ma nową perspektywę spojrzenia na Smart City. Dotychczas koncentrowano się na opisie Smart City lub na opisie miast, książka ta przedstawia drogę pomiędzy miastem, a Smart City, wskazując urząd miejski jako kluczową instytucję zarządzającą procesami przejścia na tej drodze. Aby pokazać tę drogę konieczne było przeprowadzenie badań miast. W książce przedstawiono badania dziesięciu polskich, dużych urzędów miejskich, w których badano prezydentów, v-ce prezydentów, sekretarzy i osoby odpowiedzialne za Smart City, aby zbadać ich procesy zmian i poddać te procesy analizie. Gotowość urzędu miejskiego wydaje się być bardziej istotna niż pojedyncze badanie stwierdzające na ile dane miasto jest obecnie Smart. Pozwala bowiem planować i ograniczać ryzyko projektów Smart City, a jednocześnie wskazywać kolejność zmian, niezbędnych do dokonania także przez sam urząd miejski. Efektem prac są zaprezentowane w tej książce: • Nową koncepcja Smart City - Procesowa dynamiczna koncepcja gotowości urzędu miasta do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City. • Model dla tej koncepcji, który sprawi że będzie mierzalna - Model gotowości procesowej urzędu miejskiego do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City • Dedykowaną ramę badawczą - Metodologiczna Rama Badawcza Smart City Każdy z efektów poddano weryfikacji w wybranych urzędach miejskich, organizacjach pozarządowych oraz firmach informatycznych proponując jednocześnie nową metodę weryfikacji oraz środowisko do dalszej rozbudowy modelu przez kolejne urzędy miejskie. Prezentowana praca skierowana jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozwój Smart City w urzędach miejskich oraz dostawców rozwiązań technologicznych dla miast. Konieczne jest uwzględnienie w tym miejscu przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, dla których problematyka udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych miasta jest znacząca. Książką powinni być także zainteresowani przedstawiciele firm oraz jednostek naukowo-badawczych tworzących sieci powiazań i przekazujących wiedzę i doświadczenie dla rozwoju Smart City.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Orłowski A.: Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City. Warszawa: CeDeWu, 2019.362 s. ISBN 978-83-8102-210-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 175 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi