Model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układzie napędowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układzie napędowym

Abstrakt

Przedstawiono sposób modelowania i opracowany model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układzie napędowym wyprowadzony z metody energetycznej Lagrange'a. Dokonano odpowiedniego podziału przełączalnego silnika reluktancyjnego na elementy skupione, sformułowano funkcje stanu elementów zachowawczych i rozpraszających. Wyznaczono funkcję Lagrange'a i funkcję dyssypacji Rayleigha we współrzędnych uogólnionych oraz wyprowadzono układ równań różniczkowych modelu. Współczynniki równań będące indukcyjnościami własnymi i wzajemnymi, a zależne od położeń wirnika i od prądów fazowych, wyznaczono na podstawie wyników obliczeń silnika metodą elementów skończonych w programie Flux 2D. Zamieszczono wybrane wyniki modelowania układu napędowego z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym MRV160.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Mosoń I., Wilk A.: Model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układzie napędowym// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi