Model matematyczny układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym i jego badania symulacyjne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model matematyczny układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym i jego badania symulacyjne

Abstrakt

Układ napędowy samochodu z silnikiem spalinowym jest złożonym obiektem fizycznym. W artykule zbudowano jego model matematyczny w oparciu o fizykę poruszania się pojazdu. Następnie dokonano identyfikacji parametrów modelu, opracowano model symulacyjny i przeprowadzono jego weryfikację z wykorzystaniem danych rzeczywistych. Przeanalizowano uzyskane wyniki.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka strony 489 - 494,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Steckiewicz D., Piotrowski R.: Model matematyczny układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym i jego badania symulacyjne// Pomiary Automatyka Robotyka. -., nr. nr 2 (2012), s.489-494
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi