Model mobilności a struktura urbanistyczna historycznego śródmieścia Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model mobilności a struktura urbanistyczna historycznego śródmieścia Gdańska

Abstrakt

Zniszczone 70 lat temu, pod koniec Drugiej Wojny Światowej, historyczne śródmieście Gdańska zostało na nowo zdefiniowane w okresie kilku pierwszych powojennych lat, gdy w czasie jego odbudowy dokonano kreacji miasta socjalistycznego. Jednak już po przełomie 1956 roku następuje zmiana paradygmatu kształtowania miast zgodnie z ideami funkcjonalistycznymi. Najczytelniej te początkowe przemiany w sposobie odbudowy, czy raczej ponownej zabudowy, historycznego śródmieścia Gdańska reprezentują plany ogólne z 1952 i 1962 roku, które dziś już nieaktualne nadal pozostają istotnym odniesieniem dla współczesnej perspektywy jego przemian przestrzennych. Zbyt duże koszty realizacji przeskalowanego, zarysowanego w latach 60. i 70. układu komunikacyjnego zostały jednak zrealizowane do końca xx wieku tylko fragmentarycznie. Paradoksalnie dopiero wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, gdy mogło zabraknąć czasu na niezbędną refleksje, olbrzymia skala możliwych do pozyskania środków pozwoliła dopełnić wizję miasta opracowaną w duchu funkcjonalizmu. Dziś pytanie o obrany kierunek planowania przestrzennego Gdańska, nierozerwalnie związany z przyjętym przed laty modelem mobilności, powraca do dyskursu publicznego i zapowiada nadchodzące zmiany w przyjętej doktrynie urbanistycznej miasta.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Człowiek i Środowisko strony 42 - 67,
ISSN: 0137-3617
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bugalski Ł.: Model mobilności a struktura urbanistyczna historycznego śródmieścia Gdańska// Człowiek i Środowisko. -., nr. 2 (2015), s.42-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi