Model of the hydraulic pump powertrain of refuse collection vehicle compaction mechanism - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model of the hydraulic pump powertrain of refuse collection vehicle compaction mechanism

Abstrakt

W pracy przedstawiono symulację pracy układu napędowego pompy hydraulicznej mechanizmu prasującego śmieciarki oraz wpływ różnych konfiguracji elementów składowych tego urządzenia na zużycie paliwa silnika napędowego w warunkach przyjętego cyklu obciążenia. W tym celu wykorzystano model układu napędowego pompy hydraulicznej mechanizmu prasującego śmieciarki w formie grafów wiązań oraz wyniki pomiarów ciśnienia roboczego w siłownikach hydraulicznych mechanizmu prasującego w trakcie wybranych cykli pracy przeprowadzonych na śmieciarce firmy Ekocel. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie optymalnej wartości przełożenia przekładni umieszczonej między silnikiem napędowym i pompą hydrauliczną ze względu na przyjęte kryterium minimalizacji zużycia paliwa.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Combustion Engines strony 626 - 630,
ISSN: 2300-9896
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Czyżewicz J., Kropiwnicki J., Wysocki O.: Model of the hydraulic pump powertrain of refuse collection vehicle compaction mechanism// Combustion Engines. -., nr. 3(162) (2015), s.626-630
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi