Model of the reciprocating engine using iterative procedures of the transient torque calculation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model of the reciprocating engine using iterative procedures of the transient torque calculation

Abstrakt

Przedstawiony w pracy model silnika spalinowego uzależnia wartość dynamicznego momentu od sygnału sterowania po skokowej zmianie nastawy oraz od historii dynamicznej silnika i czasu jaki upłynął od tej zmiany. Przedstawione wyniki badań potwierdzają zasadność takiego opisu modelowanego zjawiska. Można również zauważyć, że po pewnym czasie od chwili rozpoczęcia procesu rozpędzania przebieg momentu dynamicznego będzie przebiegał po charakterystyce momentu statycznego. Stosując metodę rozpędzania silnika obciążonego oporem wynikającym z ruchu pojazdu można wyznaczyć przybliżoną charakterystykę statyczną. Im bardziej będzie ten proces spowolniony, np. poprzez użycie wysokich biegów, tym większa zostanie osiągnięta dokładność wyznaczania charakterystyki statycznej. Zaproponowany w pracy model odznacza się dobrą stabilnością ze względu na wykorzystanie charakterystyk statycznych oraz łatwością kalibracji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 17, strony 257 - 264,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kropiwnicki J.: Model of the reciprocating engine using iterative procedures of the transient torque calculation// Journal of KONES. -Vol. 17., nr. no. 2 (2010), s.257-264
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi