Model prędkości radialnej w separatorze wirowym = Radial velocity model in rotational separator - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model prędkości radialnej w separatorze wirowym = Radial velocity model in rotational separator

Abstrakt

Omówiono rodzaje separatorów wirowych i wskazano na problemy pojawiające się przy ich wymiarowaniu. Zaproponowano model prędkości radialnej, bazujący na bilansie masy oraz na przeprowadzonych pomiarach czasu przepływu cieczy przez obiekt, stanowiący podstawę dalszych oprac nad metodą wymiarowania separatorów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska Inżynieria Środowiska : Prace. - Tom II strony 195 - 201
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Sawicki J., Gronowska M.: Model prędkości radialnej w separatorze wirowym = Radial velocity model in rotational separator// Polska Inżynieria Środowiska : Prace. - Tom II/ ed. pod red. M.R. Dudzińskiej, A. Pawłowskiego. - Politechnika Lubelska. Lublin: , 2012, s.195-201
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi