Model procesu hamowania w pojeździe hybrydowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model procesu hamowania w pojeździe hybrydowym

Abstrakt

W tradycyjnym procesie hamowania cała energia kinetyczna pojazdu jest rozpraszana do otoczenia w postaci energii cieplnej. W pojazdach hybrydowych istnieje możliwość odzyskania części tej energii przez przekazanie do akumulatorów i wykorzystania jej do napędu pojazdu. W pracy przedstawiono model energetyczny procesu hamowania pojazdu hybrydowego w układzie szeregowym, stosując metodę grafów wiązań (GW). Stosując konwencję GW podano zależności umożliwiające analizę energetyczną procesu hamowania. Podano szacunkowe obliczenia parametrów energetycznych procesu hamowania autobusu hybrydowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Cichy M., Kropiwnicki J.: Model procesu hamowania w pojeździe hybrydowym// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi